Kind en Gezin
  • Erkend door Kind & Gezin
  • Gepersonaliseerde zorg
  • Veel binnen -en buitenspeelruimte
  • Educatief speelgoed
  • Jarenlange ervaring met referenties
Onthaalmoeder | kinderopvang Neeroeteren - Maaseik
Kinderopvang van 0 tot 12 jaar, het is een stuk uit uw gezinsbudget. Als Belgische belastingsplichtige mogen deze uitgaven opgenomen worden in uw personenbelastingen.

U heeft recht op een belastingsvermindering van 45%.
Hoe gaat dit in de praktijk?

Onthaalmoeder Rita is een erkende onthaalmoeder via Kind & Gezin.
Ieder ouder die een kind toevertrouwd aan een erkende onthaalmoeder kan een fiscaal attest aanvragen, via dit belastingvoordeel attest formulier, bij Kind & Gezin.
Belastingvoordeel
Belasting vermindering